STEVE GALLEGOS

autor Procesu osobního totemu®

 

 

 

 

 

obr

 

 

 

 

 

Jako potomek severoamerických indiánů propojuje unikátním ale velmi přirozeným způsobem domorodou tradici s novodobými požadavky západní psychoterapie.  

Po získání doktorátu z psychologie působil jako vedoucí katedry psychologie na Mercerské univerzitě v Gruzii. Poté se vrátil do USA a působil několik let jako psychoterapeut.

Řadu let také provázel lidi procesem hledání vize (tzv. Vision Quest). Po celém světě vedl workshopy pro veřejnost i výcviky pro terapeuty v metodě hlubinné imagiance. Byl čestným ředitelem mezinárodního institutu pro výzkum vizualizace (International Institute for Visualization Research), mimo jiné i čestným členem dánské společnosti klinické hypnózy a společnosti pro výzkum psychiky.

Ladění jeho práce nachází rezonanci v jungovském uvažování. Silný profesní vliv a úctu k Stevově celoživotnímu a usilovnému pátrání v rovinách lidské psychiky i ducha zmiňuje mimo jiné i můj oblíbený americký psycholog Bill Plotkin ve své knize Soulcraft.1  

Od prvního vydání knihy Osobní totem v roce 1987 nepřestala být vydávána. Následovalo mnoho dalších (vypsat), u nás byly doposud přeloženy tři z nich.

Metoda osobního totemu se rozšířila po celém světě, kde má stále narůstající kruhy praktikujících, a především výcviků pro terapeuty, díky tomu o ni dnes máme povědomí i u nás.

Měla jsem veliké štěstí, že mé další kroky vedly přímo k Mayaně Romieri (Rakousko, Vídeň), která po boku Steva strávila mnoho let jako studentka a asistentka. Právě jí vděčíme za aktivní pokračování a šíření hlubinné imaginace v našem regionu (workshopy a výcviky pro ČR a SR, www.hlubinnaimaginace.cz) 

 

 

 

 

 

obr